இந்த வார பூசெண்டு

திருமன்றில்,தமிழ் வலை பூங்க போன்ற பக்கங்களைத் தொடங்கி மலேசியா தமிழ் வலைப்பதிவாளர்களை ஆதரித்து, உலக தமிழ் இணையத்தில் மலாயா தமிழை வளர்க்கும் திரு.சுப.நற்குணன் மற்றும் திரு.சதிஷ்குமார் போன்றவர்களுக்கு இந்த வார பூசெண்டு.

0 கருத்துகள்: