இந்த வார மரியாதை

மறைந்த முன்னால் தமிழ் வானொலி தலைவர் பாலகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கு இந்த வார மரியாதை. அன்னாரின் குடும்பத்தார்கு மலேசிய தமிழர்கள் சார்பில் ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள். அவரது தமிழ் பற்றும் தமிழ் சேவையும் நீடுழி வாழ்க.

0 கருத்துகள்: