இந்த வார பாராட்டு.

இந்த வார பாராட்டு நமது பிரதமர் நஜிப் துன் ரசாக் அவர்களுக்கே. 'இந்திய மக்களின் தேவைகளையைப் பூர்த்தி செய்வதில் மா.இ.கா வெற்றி அடைந்துள்ளது என்று சொல்ல மாட்டேன்.' என்று பகிரங்கமாக மேடையில் தெளிவாக சொன்னதற்கு.

0 கருத்துகள்: