இந்த வார ஜாலி

நேசா தங்களை ஏமாற்றி விட்டதாக நேசா பங்குதாரர்கள் தமிழ் பத்திரிக்கையில் அழுத்திருக்கிறார்கள் .... இது மிகவும் ஜாலியான ஒரு கதை ... மைக்கா ஹொல்டிங்ஸ் பற்றி அவர்களும் நேசா பற்றி இவர்களும் சொல்லும் கதைகள் மிகவும் சுவரசியமாக உள்ளன. இது மேலும் தொடர என் ஆவல்கள். இது போல பல கூட்டறவு சங்கங்கள் நிலையும் இதுதான். இதன் கூத்துகளையும் பிரசுரித்தால் இன்னும் ஜாலியான இருக்கும். குறிப்பாக சாமிவேலுவின் கே.பி.ஜே. இதில் தேசிய நிலநிதி கூட்டறவு மற்றும் தொழிலாளர் கூட்டறவு நாணய சங்கம் இரண்டையும் சேர்த்துக்கொள்ளாதீர்கள்..... இவ்விரண்டு கூட்டறவு சங்கங்களும் நமக்கு முடிந்த மட்டில் நன்மை செய்து வருகிறது. இவ்விரண்டு சங்கங்களுக்கும் நமது வாழ்த்துக்களும் வணக்கமும்.

0 கருத்துகள்: